Lõi ngàm filter vuông FH100M2 LRV1 cho ống kính Voigtlander

680.000

Thương hiệu :

Xuất Xứ :

Tình trạng :

Bảo hành :

Lõi ngàm filter vuông FH100M2 LRV1 cho ống kính Voigtlander

680.000

Danh mục:

Khay giữ kính lọc vuông Benro hệ 100mm – Voigtlander 10mm f5.6/12mm f5.6/15mm f4.5/21mm f1.8/21mm f1.4/Olympus 7-14mmSử dụng hệ kính lọc vuông (100×100)mm & (100×150)mmVoigtlanderKhay giữ kínhRãnh kínhLõi – 680.000đCPL10mm F5.6 (E / V Mount)FH100M202 RãnhV3X12mm F5.6 (E / V Mount)FH100M202 RãnhV4X15mm F4.5 (E / V Mount)FH100M202 hoặc 03 RãnhV1√21mm F1.8 (V Mount)FH100M202 hoặc 03 RãnhV2√21mm F1.4 (E Mount)FH100M202 hoặc 03 Rãnhqua step ring 62mm√Olympus 7-14mmFH100M202 RãnhL1XVòng chuyển tiếp giảm:Bộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 10mm F5.6 (E / V Mount) –  2.880.000 VNĐBộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 12mm F5.6 (E / V Mount) –  2.880.000 VNĐBộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 15mm F4.5 (E / V Mount) –  2.680.000 VNĐBộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 21mm F1.8 (V Mount) –  2.680.000 VNĐBộ khay giữ kính lọc cho Voigtlander 21mm F1.4 (E Mount) –  2.880.000 VNĐBộ khay giữ kính lọc cho Olympus 7-14mm –  2.880.000 VNĐLõi FH100M2LRV1 –  680.000 VNĐ

Click để xem nội dung đầy đủ
Mời Bình luận và Đặt Câu hỏiVề “Lõi ngàm filter vuông FH100M2 LRV1 cho ống kính Voigtlander”

SẢN PHẨM NỔI BẬT